Undvik att få konsten stulen

Det är inte så roligt att lämna sitt hem på morgonen och komma hem på kvällen och inse att hemmet blivit länsat på både tavlor, smycken och andra prylar. Samma sak är det lika trist att behöva mura in sig själv i ett hörn för att ens kunna leva i sin bostad. Det är inte så roligt att alltså behöva sätta in en säkerhetsdörr, sätta lås och eventuellt också galler för fönstren samt larma på, även om det är helt nödvändigt. Och varför är det då helt nödvändigt? Jo, annars finns det stor risk för inbrott och den dyra Rembrandt-tavlan man hade gick åt intet.

Med hjälp av ett bra villalarm kan man alltså få en möjlighet att i den största möjliga mån slippa inbrott i sin villa. Det är däremot inte sagt att det inte föreligger risk för inbrott. Men i takt med att man gör stora förändringar i sitt liv och gör många fler säkerhetsanordningar i sitt hem så får man per automatik ett säkrare hem. Medan man håller på med att göra sådana förändringar kan man även passa på att införskaffa ett bra brandlarm! Sammanfattningsvis, hur säkrar man sitt hem?

  1. Köp ett kraftiga och bra lås till alla dörrar, såsom ytter-, altan- och balkongdörrarna.
  2. Byt ut fönster mot treglasfönster och sätt lås-anordningar på fönstren.
  3. Ha inga dyra föremål synliga på kort håll, alltså skylta inte med en Rembrandt-målning i fönstret.
  4. Köp ett bra villa-larm från exempelvis www.homealarm.se. Man kan även köpa bra övervakningssystem med kameror etc.
  5. Låt aldrig dörrar som vetter mot gård eller gata stå öppen eller olåst.
  6. Håll koll på grannarnas hus när de reser bort på semester (och tvärtom).
  7. Att i grupp med sina grannar röra sig i sitt bostadsområde på kvällarna skrämmer bort oinbjudna gäster.
  8. Tänk inte negativt om larmen, tänk på att de faktiskt skyddar ditt hem!