Skydda konsten

Amerikanska muséer vill skydda hotad konst från krigsdrabbade platser världen över och i Norden ska man inleda ett samarbete mot stulen konst.

konstPå grund av oroligheterna världen över har man i USA nu erbjudit sig att förvara konstskatter från krigsdrabbade områden för att skydda den från att bli förstörd, skriver Folkbladet. Verken som skyddas kommer heller inte att överlåtas till muséet som tar hand om konsten utan ägandet behålls av dem som deponerar verken till muséet och likaså är det dem som bestämmer hur, för vem och om verken ens kommer att visas på muséet där det förvaras. Med andra ord är det en lagertjänst inte helt olika den man själv kan använda sig av som privatperson när man vill förvara ett föremål en tid på ett vanligt lager såsom hos http://bigeasy.se/minilager/, exempelvis. Men att förvara och skydda konsten på detta sätt är inte det enda som uppmärksammats nu i dagarna. I samband med det ökande stölderna av världens konstverk har de nordiska länderna nu bestämt sig för att inleda ett samarbete för att förhindra vidareförsäljning av stulen konst, skriver Sveriges Radio. Enligt siffror som Sveriges Radio hämtat från den norska tidningen Aftenposten ska internationella polisen Interpol registrerat närmare 45 000 stulna konstverk i världen och det är bland annat därför man nu vill skapa ett internationellt samarbete. Sedan februari är det till exempel upp till FN:s medlemsländer att förhindra att konst, som stulits under oroligheterna i Syrien eller Irak, säljs på den illegala marknaden, alltså samma konst som USA nu erbjuder sig att förvara.

Vanligt att stulen konst säljs vidare

Precis som siffrorna från Interpol visar så är det inte ovanligt att konststölder sker och säljs på svarta marknaden, men ibland säljs konsten öppet. Ett exempel på detta skrev SVT om för något år sedan då den respekterade auktionsfirman Bukowskis sålt vidare en tavla av Carl Larsson som de haft vetskap om varit stulen från Norrköpings konstmuseum där den stals på 1980-talet. Den dök upp i samband med att en norsk privat konstsamlare lämnat in tavlan för försäljning hos auktionsverket och denne hade kvitto på att tavlan var köpt på lagligt vis – trots att den inte var det men i och med att konstsamlaren köpt tavlan i god tro kunde ärendet läggas ned.

Skydda konst likt denna film från 2013: