Silver och bestick inom konsten

Under barocken blomstrar måleriet i Europa. Stilen tar sin början i Italien i slutet av 1500-talet, och sprids sedan allt längre norrut. Målningarna är överdådiga och överlastade, både i motiv och utförande. Mycket kan sägas om denna spännande epok som betecknar både konst, arkitektur, musik och litteratur, men vi ska här främst koncentrera oss på tidstypiska stilleben och deras motiv. Men först en kort bakgrund till barocken och dess utveckling. Före 1500-talet var konsten i Europa i huvudsak religiöst orienterad, men samhällsförändringar inom kristendomen, handel och urbanisering leder till att konstnärer börjar måla en annan typ av motiv. Konsten är mycket lokalt präglad och sträcker sig alltså över flera sekel: det gör att man skiljer på ungbarock, högbarock och senbarock, och dessutom delar in konsten efter region. En spansk barocktavla från högbarocken kan skilja sig mycket från en engelsk tavla från senbarocken. Stilleben är ett mycket populärt motiv och visar hur människornas levnadsmönster har förändrats: exotiska frukter som citroner och mandariner förekommer ofta, liksom fåglar som papegojor och tropiska växter. Ofta avbildas mat, banketter och överdådiga måltider, tillsammans med glas, bestick, silver och liknande föremål.

Vanitasmotiv

Symboliska motiv med underliggande budskap var vanliga inom barocken. Det var extra vanligt med vanitasmotiv, som visar att livet är ändligt och att inte ens materiella föremål varar för evigt. Detta visades med symboler som dödskallar, timglass, ljus, rök, vissnande blommor och fjärilar, för att påminna betraktaren om dödens visshet och livets förgänglighet. Vackra bestick och silvervaror bidrar ofta till de överdådiga motiven. Vanitas är latin för fåfänglighet och tomhet: ett uttryck som manar till eftertanke om livets bestående värden. Det kan betraktas som en motsats till carpe diem-temat, som idag är så omåttligt populärt inom inredning. För att återknyta till barocktemat i inredning kan du själv återskapa känslan med hjälp av dödskallar och konstfullt arrangerade stilleben i hemmet. På matsilver.se bestick hittar du massor av vackra bestick och silvervaror som kan bidra till att fullända barockkänslan i ditt hem och dagligen påminna dig om att livet i själva verket är ett memento mori.