En möjlig historieförändring

Sedan människan kom till på jorden har saker och ting utvecklats i en viss specifik ordning. Denna ordning kommer sig av att man kommit på dessa saker i den ordning som de kommit i och först senare har nästa pryl kommit. Det är därför man med en intressanthet kan fråga sig hur världen hade sett ut om vissa saker hade kommit till eller uppfunnits före sin egen tid. Exempelvis om kameran hade uppfunnits redan på 1500-talet hade kanske Leonardo da Vinci fotograferat Mona Lisa istället för att målat av henne, eller om Internet uppfunnits redan på vikingatiden. Snacka om hur uppdaterat det hade varit idag!

I vilket fall hade saker och ting varit förändrade idag. Da Vinci skulle kanske ha använt sig av en digitalkamera eller ha fotograferat med sin mobiltelefon och därigenom lagt på alla konstnärliga effekter som man kan göra i Instagram. Frågan är då hur annorlunda världen hade varit idag om fotokonsten uppfunnits då? Säkerligen hade det sett mycket annorlunda ut.

Björn Axel Johansson, informationschef vid Historiska museet, har undersökt en annan brytningstid. De första fotograferna. Introduktionen av fotokonsten i 1840-talets Sverige är en grundlig inventering av hur den optiskt-kemiska metoden att framställa bilder upptäcktes, utvecklades och togs emot i världshuvudstaden Paris och det förindustriella Sverige.

Dagens fotokonst

Det är av högst naturliga skäl som da Vinci inte kunde fotografera Mona Lisa och göra om bilden i Instagram, eftersom varken kameran, internet eller Instagram fanns då. Idag däremot finns det och används väldigt, väldigt mycket. Dagligen ser man människor lägga ut bilder på Facebook och på Instagram. Men det är faktiskt inte bara den digitala världen som gäller idag. Tvärtom är det fortfarande vanligt att man tar fram bilder analogt och att man beställer framkallning av bilder. Fotoframkallning från Qpix är en av de företag som hjälper till med sådant.