Gå på auktion!

Att gå på auktion är en tradition som har anor sedan långt bakåt i tiden. Än idag är det mycket populärt och i flera delar av Sverige är det som en tradition att gå på auktion varje sommar. För dem som är intresserade av antikviteter och gamla föremål är auktioner är det både underhållning och spänning. Aktion är ett säljande […]